Kontakty

Personage, s. r. o.
Krátka 2
974 05 Banská Bystrica

tel./fax: 048/413 12 14
mobil: 0915 817 248

e-mail: info@personage.sk


IČO: 36 629 227
DIČ: 2021 871 126
číslo účtu: Tatra banka a.s., 2629 779 831/1100