O firme

Personage s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na komplexné vzdelávanie pracovníkov v oblasti obchodu, predaja a služieb, personalistiky, ako aj vzdelávaním obchodných a manažérskych tímov, jednotlivcov i širokej odbornej i laickej verejnosti.

Kooperuje na svojich projektoch s odborníkmi, ktorí majú bohaté teoretické i praktické skúsenosti vo sfére obchodu, psychológie predaja, manažmentu, sociálneho správania ľudí a medziľudských vzťahov.

Vychádzajúc z firemných potrieb klienta sa Personage s.r.o. zameriava na rast profesionálnej kompetencie, rozvoj komunikačných, sociálnych a manažérskych zručností klientov, ktoré dlhodobo zvyšujú ich konkurencieschopnosť.

Projekty sú koncipované formou experienciálnych (zážitkových) tréningov, ktoré umožňujú efektívne získavať individuálne skúsenosti a profesionálne zručnosti, v závislosti od konkrétnych potrieb klientov. Program jednotlivých projektov je flexibilne zostavený z tém, ktoré najviac vyhovujú potrebám klientov.

Pri realizácii projektov sa Personage s.r.o. pružne prispôsobuje špecifickým podmienkam a potrebám klientov, prísne dodržiavajúc profesionálnu etiku, dôvernosť informácií a dohodnuté podmienky.