Bonita lektorov spoločnosti

 • spolupráca so spoločnosťami a firmami na Slovensku v oblasti vzdelávania pracovníkov od roku 1998
 • intenzívna lektorská a tréningová práca s klientmi na celom Slovensku za obdobie 11 rokov
 • skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami manažérskych tímov, obchodno-technickými reprezentantami a predajcami
 • vysoká profesionalita a odbornosť lektorov, poradcov a psychológov
 • skúsenosti z poradenskej činnosti a posúdenia spôsobilosti uchádzačov o prácu pre rôzne spoločnosti a firmy
 • znalosť nových metód výberu zamestnancov, assessment centre, hranie rolí, psychologické metódy,...
 • snaha pracovníkov a spolupracovníkov spoločnosti robiť svoju prácu najlepšie ako vedia, so zreteľom na konečného účastníka
 • využívanie nových metód práce s klientom (videotréning, hranie rolí,...)

Od roku 2004 spoločnosť Personage, s.r.o. realizujeme dlhodobo aktivity v nasledujúcich oblastiach:

 • tréningové programy efektívnej komunikácie, vytvárania a vedenia tímov, zvládania záťažových situácií, individuálne prispôsobené požiadavkám a potrebám klienta (pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Správa finančnej kontroly a komerčných spoločností v získavaní komunikačných a obchodníckych zručností (Intersnack Slovensko, Eurocoop, DHL, NAY, K+K, Baumax, Suzuki, Cetelem, Kúpele Dudince)
 • príprava a realizácia výberových interview (Autofinance a.s., OZ Prodonum)
 • poradenské programy pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR - so základným vzdelaním, zdravotným postihnutím, matky po materskej dovolenke (cca 300 účastníkov skupinového poradenstva)


Referencie lektorov

PhDr. Anna Trubanová

 • NAY - sieť obchodných domov, personálny riaditeľ
 • PSS - focusové skupiny
 • Baumax - sieť obchodných domov ČR a SR - tréningy
 • DR SR - tréningy a výbery
 • Milénium - tréningy
 • BOF Leasing Bratislava, ekonomický riaditeľ
 • PHILIPS Slovakia, riad. ľudských zdrojov
 • LEAR CORPORATION, Malacky, ľudské zdroje
 • Volkswagen Slovakia, BA, odd. coaching
 • DHL Bratislava, odd. ľudských zdrojov
 • Spoločná zdravotná poisťovňa - personálny audit
 • Intersnack Slovakia - tréningy
 • MERCEDES BENZ - tréningy
 • ELIT - tréningy
 • Oriflame Slovensko
 • Faurécia - tréningy
 • Gruppo Antolin - tréningy
 • XELLA Slovensko - tréningy, mystery shoppingy a mystery callingy
 • PERI - tréningy a mystery callingy
 • Neckerman - tréningy a mystery callingy

PhDr. Miroslav Nosál

 • Volkswagen Slovensko a.s. - asertivita v práci manažéra
 • DHL Slovakia, individuálny personálny koučing
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa - tréningy manažérskych zručností a komunikácie klientských pracovníkov, tímová kooperácia
 • Spoločná zdravotná poisťovňa, ústredie - assessment centrum, koučing
 • B.O.F. leasing - mystery calling and mystery shopping
 • NAY a.s. - mystery shopping
 • Suzuki Slovensko - mystery shopping
 • Slovenská legálna metrológia - tréningy manažérskych zručností a assessment centrum
 • Bepon, s.r.o. - tréningový program spoločenskej etikety a Protokolu
 • Neckermann Slovensko - mystery shopping
 • TNT Bratislava - outplacement
 • Alcatel - outplacement
 • Intersnack Slovensko a.s. - Rozvoj obchodníckych zručností
 • Oriflame Slovakia - outplacement, individuálny koučing
 • Nafta Gbely - skupinové a individuálne poradenstvo tréningový program sebapresadenia
 • Schneider Slovensko - tréning obchodníckych zručností
 • Imperial Tobacco Slovakia, a. s. - Outplacement

Mgr. Patrik Dilong

 • Cetelem Slovensko - tréningy obchodníckych zručností
 • Daňový úrad Banská Bystrica - tréning efektívnej komunikácie
 • Pečivárne Liptovský Hrádok - tréningy obchodníckych zručností
 • Gufero Liptovský Mikuláš - tréningy obchodníckych a manažérskych zručností
 • Azor Poprad - tréningy obchodníckych zručností
 • Xella Slovensko - mystery schopping, mystery calling
 • Sanitas, a. s. - tréning komunikačných a obchodníckych zručností
 • Auto Finance, a. s. - expertíza pri výbere zamestnancov
 • Imperial Tobacco Slovakia, a. s. - Outplacement
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa - tréning efektívnej komunikácie pre pracovníkov manažmentu, sekretariátu a pre klientských pracovníkov
 • Peri Slovakia, s. r. o. - Mystery calling, Mystery shopping
 • Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín - tréning komunikačných zručností a manažérskych kompetencií pre stredný zdravotnícky personál